Zawgyi Version

အေမရိကန္တြင္ လက္က်န္ေငြ ၁၃ေဒၚလာျဖင့္ ဘ၀စခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ သန္းၾကြယ္သူေဌး ျဖစ္လာသူ ျမန္မာျပည္ဖြား အမ်ိဳ းသားဖီးလစ္ေမာင္

အေမရိကန္သို ့ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္သူ ့အိပ္ကပ္ထဲ၌ ၁၃ ေဒၚလာသာက်န္ေတာ့သည္။ မိတ္ေဆြဆို၍ လည္း တစ္ေယာက္သာရွိသည္။ တစ္ဦးတည္းေသာမိတ္ေဆြ၏ ကူညီႏိုင္သည့္အေနအထားမွာ သူ ေနထိုင္သည့္အခန္း တြင္ ၂ ရက္ ၃ ရက္သာ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳ့မည္ထက္မပိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထို ့အေျခအေနမိ်ဳးျဖင့္ သူ ့ဘ၀ကို စခဲ့ရသည္ ဟု ျမန္မာျပည္ဖြါး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားကိုဖိလစ္ေမာင္က ဆိုသည္။

သို ့ေသာ္ ၂၇ ၾကာျပီးျမန္မာျပည္သို ့ျပန္လာခ်ိန္တြင္မူ သူဘ၀ကမ်ားစြာေျပာင္းသြားခဲ့ျပီ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယဆိုင္ခြဲအမ်ားဆံုး ဆူရွိလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ျဖစ္ေနျပီျဖစ္သည္။ ဆုတံဆိပ္ ၁၄ ခုရရွိထားျပီး အေမရိကန္ သမၼတကပင္ ညစားဖိတ္ေကြ်းဂုဏ္ျပဳ ခံရသည့္အထိေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံစီးပြါးေရးက်ဆင္း၍ ကုမၸဏီအမ်ားစု အရႈံးေပၚေနခ်ိန္တြင္ သူကုမၸဏီမွာ အျမတ္ရေနခဲ့သည္။

သူအလုပ္စတင္လုပ္ခ်ိန္တြင္ ပိုက္ဆံရရန္သာသိခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင့္ေသာ္လည္း သူမေပ်ာ္ႏိုင္။ ထိုအေျခမွသူကိုေျပာင္းလဲေစ ခဲ့သည္ မွာစာအုပ္တစ္အုပ္ေၾကာင့္ ဟုကို ဖိလစ္ေမာင္က ကုန္သည္စက္မူ ့အသင္းတြင္ျပဳလုပ္ေသာ သူ ၏အေမရိကန္ အေတြ ့အၾကံဳေဆြးေႏြးပြဲတြင္တက္ေရာက္လာသူမ်ား အားမွ်ေ၀ခဲ့သည္။

ထိုစာအုပ္မွာစာေရးဆရာ Jim Collin ၏ Good to Great စာအုပ္ျဖစ္သည္။ စာေရးဆရာ ဂ်င္ေကာ္လင္းအေနျဖင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ေ၇းမည္ ဆိုပါ က ေလးႏွစ္ငါးႏွစ္ေလ့လာျပီးမွာေရး သားသူျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္လဲသူေရးခဲ့သည့္ စာအုပ္တိုင္း အေရာင္းရဆံုးစာရင္း၀င္ခဲ့သည္။ ကိုဖိလစ္ေမာင္ဘ၀ကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ စာအုပ္မွာမေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အေၾကာင္းေလ့ လာေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို ့စာအုပ္ထဲတြင္ သူရင္ကိုထိမွန္ေစေသာ စားသားအခ်ိဳ ့အားအခုလိုရွင္းျပခဲ့သည္။

” ကုမၸဏီ ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိပါတယ္…ေကာင္းတ့ဲကုမၸဏီန႔ဲ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ ကုမၸဏီ ေပါ့…။ ေကာင္းတာက ၀င္ေငြတိုးတက္မႈ႐ွိေနၿပီး အျမတ္အစြန္းမ်ားမ်ားရေနတ့ဲ ကုမၸဏီေပါ့” “ေနာက္တစ္ခုက ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာကုမၸဏီ သူက်ေတာ့ ေငြေၾကးတစ္ခုတည္းတင္ မကေတာ့ပါဘူး.. ၀န္ထမ္းေတြရ႕ဲဘ၀န႔ဲ ကုမၸဏီယဥ္ေက်းမႈေတြပါ ပါ၀င္လာပါတယ္” ဟုဆိုသည္။

ထို ့အခ်ိန္က စျပီးသူကုမၸဏီတြင္ ကုမၸဏီယဥ္ေက်းမူ့ျဖစ္ေသာ Core Value သတ္မွတ္ရန္စတင္ခဲ့ သည္။ ထိုသို သတ္မွတ္ရန္အတြက္သူ၀န္ထမ္းအားလံုးထံမွ ကုမၸဏီကို မည္သည့္ပံုစံျဖစ္ခ်င္သလဲ ဟုေမးခဲ့သည္။ ၀န္ထမ္းအား လံုးမွအဆိုျပဳေသာ အခ်က္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရရွိျပီးထိုထဲမွ အားလံုးလုပ္ခ်င္သည့္ ၁၁ ခ်က္ကို ကုမၸဏီ၏ Core Value အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

” Value ကိုဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ Core Value ေတြသတ္မွတ္တဲ့အခါမွာ All Inclusive ပါ၀င္ရမယ္ဆံုးျဖတ္တဲ့ အခါမွာေတာ့ တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ကပဲဆံုးျဖတ္ရတယ္ ဆိုတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္အသံုး၀င္တယ္” ဟု ကိုဖိလစ္ေမာင္ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သူ ့ျမန္မာေရွ ့ေဆာင္ဘဏ္ မွ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္မူ ့ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္စိုးမင္းကဆိုသည္။

သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကိုသူအပါအ၀င္ အားလံုးက လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သူ ့ကုမၸဏီအတြက္သတ္မွတ္ထားေသာ Core Value နံပတ္ ၁ မွာ Service High-Speed and High-Teach ျဖစ္သည္။

နံပါတ္ ၁ Core Value ႏွင့္ပတ္သက္၍အခုလိုရွင္းျပခဲ့သည္။ “စားသံုးသူေတြကို အဓိကထား၀န္ေဆာင္မူ ့ေပးတယ္။ တစ္ခါက စားသုံးသူတစ္ေယာက္ ဆူ႐ွီစားၿပီး ၀မ္းသြားတယ္ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူအ့ဲေန႔ကအစားစုံတယ္ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာမွမေမးဘူး ခ်က္ခ်င္း ေဆးခန္းျပေပးတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေဆးပို႔ေပးတယ္ ေနာက္ဆုံုး အိမ္သာသုံးစကၠဴေတာင္ ပို႔ေပးတယ္။

ၿပီးေတာ့ ေဒၚလာ 100 တန္ေဘာင္ခ်ာေတာင္ ပို႔ေပးတယ္။ ေစ်းတြက္တြက္ရင္ေတာ့ မကိုက္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ customersကိုအေလးထားတာ သိေစခ်င္တယ္” ဟုကိုဖိလစ္ေမာင္ကရွင္းျပခဲ့သည္။

နံပတ္ ၂ Core Value မွာ Inspire and Be Inspire ျဖစ္သည္။အထက္ေအာက္ ယုံၾကည္မႈကို အေလးထား တည္ေဆာက္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

” ေအာက္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတယ္။ မွားခ်င္မွားပေလ့ေစ။ ျပတ္သားတိက်ဖို႔လိုတယ္။ ေခါင္းေဆာင္က တုန္႔ေႏွးေနရင္ အလုပ္မျဖစ္ဘူးေလ။ ယုံၾကည္မႈရဖို႔ဆိုတာက ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ငယ္သားေတြန႔ဲအတူတူ အလုပ္လုပ္ၿပီး ယုံၾကည္မႈကို ယူမွရမွာ” ဟု ကိုဖိလစ္ေမာင္ကရွင္းျပခဲ့သည္။

နံပတ္ ၃ Core Value မွာ Open and Honest Communication ျဖစ္သည္။ “အစပိုင္း ၁၀ႏွစ္ေလာက္က ကြၽန္ေတာ္က႐ုံးခန္းထဲမွာပဲ ထိုင္ေနခ့ဲတာ။ ဘယ္သူမွတံခါးလာမေခါက္ရဲဘူး။ ဒီေတာ့ သူတို႔ဆီက အေတြးအျမင္အသစ္ေတြ မရလာဘူး။ ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္ရံုးခန္းကို အျပင္ထုတ္လိုက္တယ္။ သူတို႔န႔ဲအတူတူလုပ္တယ္။ အစပိုင္းက အဆင္မေျပျဖစ္ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းရင္းႏွီးလာတာန႔ဲအမ်ွအဆင္ေျပလာတယ္။ သူတို႔ဆီက အၾကံဥာဏ္ေတြ ရလာတယ္။ ဒါလည္းေကာင္းတ့ဲအခ်က္ပဲ”

အျခားေသာအခ်က္မ်ားမွာ ကိုယ္လာတ့ဲ ပတ္၀န္းက်င္ကို မေမ့ရန္၊ ၀န္ထမ္းေတြကို အလုပ္လုပ္ရင္း ပရဟိတမ်ွေ၀ဖို႔ပါ သင္ေပးျခင္း၊ ျပသာတစ္ခုခုျဖစ္လာပါက လြဲမခ်ပဲ အားလုံးတိုင္ပင္ၿပီး ေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရင္ Team workကိုအေလးထားေစျခင္းတို ့ျဖစ္သည္။

“၀န္ထမ္းေတြကိုမာန္ေနဂ်ာပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ပဲနဲ ့Leader ( ေခါင္းေဆာင္ ) ပံုစံအုပ္ခ်ဳပ္တာ ခိုင္းလို ့လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး ကိုယ္ကိုတိုင္က လုပ္ခ်င္လို ့လုပ္တာမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္တာ” ဟု ကိုဖိလစ္ေမာင္၏ ေဆြးေႏြးပြဲအား တက္ေရာက္နားေထာင္ခဲ့သူ မယမင္းခင္းကသံုးသပ္သည္။

ကိုဖိလစ္ေမာင္၏အေတြ ့အၾကံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာတစ္ခုမွာ ၀န္ထမ္းခ်ိန္ သတ္မွတ္ မထားပဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို ့ဆံုးျဖတ္စဥ္က အျခားေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကသူအား ရႈးသြားျပီး ဟုပင္ေျပာဆိုေၾကာင္ ကိုဖိလစ္ေမာင္ကရွင္းျပခဲ့သည္။ ေခတ္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုမၾကိဳက္သျဖင့္ ထိုကဲ့သို ့ဆံုးျဖတ္ရျခင္းျဖစ္ျပီး ထိန္းခ်ဳပ္မူ ့မ်ား လာပါကတီထြင္မူ ့က်ဆင္းလာႏိုင္သည္ ဟုသူယံုၾကည္ခဲ့၍ျဖစ္သည္။

“ဆရာ့ေဆြးေႏြးမႈထဲမွာ အႀကိဳက္ဆံုးက Hissho ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြကို ႐ံုးတက္ခ်ိန္ ဆင္းခ်ိန္ သတ္မွတ္မေပးဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေနေစတာပါပဲ။ ဒီ့အတြက္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ေတြ တိုလာတယ္။ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းေတြ ျမင့္တက္လာတယ္ဆိုတာကို သေဘာအက်ဆံုးပဲ”ဟုေဆြးေႏြးပြဲကိုလာေရာက္ နား ေထာင္သူကိုျဖိဳးေ၀၀င္းကေျပာသည္။

ကိုဖိလစ္ေမာင္ ၏ဖတ္ဘူးေသာစာအုပ္မ်ားႏွင့္အေတြ ့အၾကံဳအရ၀န္ထမ္းမ်ားအား အဆင့္ ၅ ဆင့္ခြဲ ျခား သတ္မွတ္ထားသည္။ ရန္လိုသည့္လူမ်ိဳး အပ်က္သေဘာျမင့္သူ ငါဆိုသည့္အတၱမ်ားေနသူ ငါ့တို ့ ( We are Great ) ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သူ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

သုတေနသနစစ္တမ္းအရ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာတြင္ အတၱမ်ားေနသူမွား၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ငါ့တို ့ဟုစဥ္းစား သူက ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူမွာ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ သူ ့အအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စြန္းဦးတီထြင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခ်င္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အခ်က္သံုးခ်က္ လုပ္ေဆာင္ရန္ညႊန္ျပခဲ့သည္။

ထိုအခ်က္ ၃ ခ်က္မွာ မိမိအလုပ္အားႏွစ္ခိုက္မူ ့ရွိပါ ေစ ( Pacsion ) ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါေစ ( Purpose ) ႏွင့္အျမတ္ရပါေစ( Profit ) တို ့ျဖစ္သည္။ ထို အခ်က္ ၃ ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးဖိလစ္ေမာင္က အခုလိုပဲရွင္းျပခဲ့သည္။

“ဆိုလိုတာက မိမိအလုပ္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္မႈ႐ွိရမယ္။ စိတ္မ၀င္စားဘဲလုပ္ေနရင္ေတာ့ ဘာမွထူးလာမွ မဟုတ္ဘူး တိက်တ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္႐ွိရမယ္။ ေငြေၾကးတစ္ခုတည္းမဟုတ္တ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပါ့ကိုယ္ေအာင္ျမင္လာရင္ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ကို ဘယ္လိုေထာက္ပ့ံေပးမလဲဆိုတာမ်ိုး။ ဒါမွ႐ွင္သန္ရတာ အဓိပၸါယ္႐ွိမွာေပါ့။ ဒါကိုအေျခခံ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ဆုံး Profitက အလိုလိုရလာမွာပါ…..။

ကိုယ္ဖိလစ္ေမာင္ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ သူ ့၏၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူအေနျဖင့္လည္း လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ပံုစံျဖင့္အလုပ္လုပ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ပံုစံျဖင့္ သူလုပ္ငန္းအား ပံုေဖာ္သြားခဲ့သည္။

ထို ့အခ်က္သည္ သူလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။

ေစာကရင္

Ref : The Ladies News

..

 

Unicode version

အမေရိကန်တွင် လက်ကျန်ငွေ ၁၃ဒေါ်လာဖြင့် ဘဝစခဲ့သည့် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်လာသူ မြန်မာပြည်ဖွား အမျို းသားဖီးလစ်မောင်

အမေရိကန်သို ့ရောက်ရှိချိန်တွင်သူ ့အိပ်ကပ်ထဲ၌ ၁၃ ဒေါ်လာသာကျန်တော့သည်။ မိတ်ဆွေဆို၍ လည်း တစ်ယောက်သာရှိသည်။ တစ်ဦးတည်းသောမိတ်ဆွေ၏ ကူညီနိုင်သည့်အနေအထားမှာ သူ နေထိုင်သည့်အခန်း တွင် ၂ ရက် ၃ ရက်သာ နေထိုင်ခွင့်ပြု့မည်ထက်မပိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထို ့အခြေအနေမျိုးဖြင့် သူ ့ဘဝကို စခဲ့ရသည် ဟု မြန်မာပြည်ဖွါး အမေရိကန် နိုင်ငံသားကိုဖိလစ်မောင်က ဆိုသည်။

သို ့သော် ၂၇ ကြာပြီးမြန်မာပြည်သို ့ပြန်လာချိန်တွင်မူ သူဘဝကများစွာပြောင်းသွားခဲ့ပြီ။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ဒုတိယဆိုင်ခွဲအများဆုံး ဆူရှိလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ ဆုတံဆိပ် ၁၄ ခုရရှိထားပြီး အမေရိကန် သမ္မတကပင် ညစားဖိတ်ကျွေးဂုဏ်ပြု ခံရသည့်အထိအောင်မြင်သော လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံစီးပွါးရေးကျဆင်း၍ ကုမ္ပဏီအများစု အရှုံးပေါ်နေချိန်တွင် သူကုမ္ပဏီမှာ အမြတ်ရနေခဲ့သည်။

သူအလုပ်စတင်လုပ်ချိန်တွင် ပိုက်ဆံရရန်သာသိခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းအောင်မြင့်သော်လည်း သူမပျော်နိုင်။ ထိုအခြေမှသူကိုပြောင်းလဲစေ ခဲ့သည် မှာစာအုပ်တစ်အုပ်ကြောင့် ဟုကို ဖိလစ်မောင်က ကုန်သည်စက်မူ ့အသင်းတွင်ပြုလုပ်သော သူ ၏အမေရိကန် အတွေ ့အကြုံဆွေးနွေးပွဲတွင်တက်ရောက်လာသူများ အားမျှဝေခဲ့သည်။

ထိုစာအုပ်မှာစာရေးဆရာ Jim Collin ၏ Good to Great စာအုပ်ဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာ ဂျင်ကော်လင်းအနေဖြင့် စာအုပ်တစ်အုပ်ရေးမည် ဆိုပါ က လေးနှစ်ငါးနှစ်လေ့လာပြီးမှာရေး သားသူဖြစ်သည်။ ထို ့ကြောင့်လဲသူရေးခဲ့သည့် စာအုပ်တိုင်း အရောင်းရဆုံးစာရင်းဝင်ခဲ့သည်။ ကိုဖိလစ်မောင်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသည့် စာအုပ်မှာမအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီများ အကြောင်းလေ့ လာရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို ့စာအုပ်ထဲတွင် သူရင်ကိုထိမှန်စေသော စားသားအချို ့အားအခုလိုရှင်းပြခဲ့သည်။

” ကုမ္ပဏီ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်…ကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သော ကုမ္ပဏီ ပေါ့…။ ကောင်းတာက ၀င်ငွေတိုးတက်မှုရှိနေပြီး အမြတ်အစွန်းများများရနေတဲ့ ကုမ္ပဏီပေါ့” “နောက်တစ်ခုက ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောကုမ္ပဏီ သူကျတော့ ငွေကြေးတစ်ခုတည်းတင် မကတော့ပါဘူး.. ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ဘဝနဲ့ ကုမ္ပဏီယဉ်ကျေးမှုတွေပါ ပါ၀င်လာပါတယ်” ဟုဆိုသည်။

ထို ့အချိန်က စပြီးသူကုမ္ပဏီတွင် ကုမ္ပဏီယဉ်ကျေးမူ့ဖြစ်သော Core Value သတ်မှတ်ရန်စတင်ခဲ့ သည်။ ထိုသို သတ်မှတ်ရန်အတွက်သူဝန်ထမ်းအားလုံးထံမှ ကုမ္ပဏီကို မည်သည့်ပုံစံဖြစ်ချင်သလဲ ဟုမေးခဲ့သည်။ ၀န်ထမ်းအား လုံးမှအဆိုပြုသော အချက်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရရှိပြီးထိုထဲမှ အားလုံးလုပ်ချင်သည့် ၁၁ ချက်ကို ကုမ္ပဏီ၏ Core Value အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

” Value ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ Core Value တွေသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ All Inclusive ပါ၀င်ရမယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့ အခါမှာတော့ တစ်ယောက် နှစ်ယောက်ကပဲဆုံးဖြတ်ရတယ် ဆိုတာတော့ တော်တော်အသုံးဝင်တယ်” ဟု ကိုဖိလစ်မောင်ဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့သူ ့မြန်မာရှေ ့ဆောင်ဘဏ် မှ ဒုတိယ အုပ်ချုပ်မူ ့ဒါရိုက်တာ ဦးကျော်စိုးမင်းကဆိုသည်။

သတ်မှတ်ခဲ့သော အချက် ၁၁ ချက်ကိုသူအပါအဝင် အားလုံးက လိုက်နာကျင့်သုံးရန် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ သူ ့ကုမ္ပဏီအတွက်သတ်မှတ်ထားသော Core Value နံပတ် ၁ မှာ Service High-Speed and High-Teach ဖြစ်သည်။

နံပါတ် ၁ Core Value နှင့်ပတ်သက်၍အခုလိုရှင်းပြခဲ့သည်။ “စားသုံးသူတွေကို အဓိကထားဝန်ဆောင်မူ ့ပေးတယ်။ တစ်ခါက စားသုံးသူတစ်ယောက် ဆူရှီစားပြီး ၀မ်းသွားတယ်ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် သူအဲ့နေ့ကအစားစုံတယ်ပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှမမေးဘူး ချက်ချင်း ဆေးခန်းပြပေးတယ်၊ ကျွန်တော်တို့က ဆေးပို့ပေးတယ် နောက်ဆုံုး အိမ်သာသုံးစက္ကူတောင် ပို့ပေးတယ်။

ပြီးတော့ ဒေါ်လာ 100 တန်ဘောင်ချာတောင် ပို့ပေးတယ်။ စျေးတွက်တွက်ရင်တော့ မကိုက်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ customersကိုအလေးထားတာ သိစေချင်တယ်” ဟုကိုဖိလစ်မောင်ကရှင်းပြခဲ့သည်။

နံပတ် ၂ Core Value မှာ Inspire and Be Inspire ဖြစ်သည်။အထက်အောက် ယုံကြည်မှုကို အလေးထား တည်ဆောက်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။

” အောက်ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်။ မှားချင်မှားပလေ့စေ။ ပြတ်သားတိကျဖို့လိုတယ်။ ခေါင်းဆောင်က တုန့်နှေးနေရင် အလုပ်မဖြစ်ဘူးလေ။ ယုံကြည်မှုရဖို့ဆိုတာက ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း ငယ်သားတွေနဲ့အတူတူ အလုပ်လုပ်ပြီး ယုံကြည်မှုကို ယူမှရမှာ” ဟု ကိုဖိလစ်မောင်ကရှင်းပြခဲ့သည်။

နံပတ် ၃ Core Value မှာ Open and Honest Communication ဖြစ်သည်။ “အစပိုင်း ၁၀နှစ်လောက်က ကျွန်တော်ကရုံးခန်းထဲမှာပဲ ထိုင်နေခဲ့တာ။ ဘယ်သူမှတံခါးလာမခေါက်ရဲဘူး။ ဒီတော့ သူတို့ဆီက အတွေးအမြင်အသစ်တွေ မရလာဘူး။ နောက် ကျွန်တော်ရုံးခန်းကို အပြင်ထုတ်လိုက်တယ်။ သူတို့နဲ့အတူတူလုပ်တယ်။ အစပိုင်းက အဆင်မပြေဖြစ်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းရင်းနှီးလာတာနဲ့အမျှအဆင်ပြေလာတယ်။ သူတို့ဆီက အကြံဉာဏ်တွေ ရလာတယ်။ ဒါလည်းကောင်းတဲ့အချက်ပဲ”

အခြားသောအချက်များမှာ ကိုယ်လာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မမေ့ရန်၊ ၀န်ထမ်းတွေကို အလုပ်လုပ်ရင်း ပရဟိတမျှဝေဖို့ပါ သင်ပေးခြင်း၊ ပြသာတစ်ခုခုဖြစ်လာပါက လွဲမချပဲ အားလုံးတိုင်ပင်ပြီး ဖြေရှင်းခြင်း နှင့် အလုပ်လုပ်ရင် Team workကိုအလေးထားစေခြင်းတို ့ဖြစ်သည်။

“၀န်ထမ်းတွေကိုမာန်နေဂျာပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ ့Leader ( ခေါင်းဆောင် ) ပုံစံအုပ်ချုပ်တာ ခိုင်းလို ့လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး ကိုယ်ကိုတိုင်က လုပ်ချင်လို ့လုပ်တာမျိုးဖြစ်အောင် အုပ်ချုပ်တာ” ဟု ကိုဖိလစ်မောင်၏ ဆွေးနွေးပွဲအား တက်ရောက်နားထောင်ခဲ့သူ မယမင်းခင်းကသုံးသပ်သည်။

ကိုဖိလစ်မောင်၏အတွေ ့အကြံဆွေးနွေးပွဲတွင် လူကြိုက်များသောတစ်ခုမှာ ၀န်ထမ်းချိန် သတ်မှတ် မထားပဲဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို ့ဆုံးဖြတ်စဉ်က အခြားသောလုပ်ငန်းရှင်များ ကသူအား ရှုးသွားပြီး ဟုပင်ပြောဆိုကြောင် ကိုဖိလစ်မောင်ကရှင်းပြခဲ့သည်။ ခေတ်လူငယ်များအနေဖြင့် ထိန်းချုပ်မှုကိုမကြိုက်သဖြင့် ထိုကဲ့သို ့ဆုံးဖြတ်ရခြင်းဖြစ်ပြီး ထိန်းချုပ်မူ ့များ လာပါကတီထွင်မူ ့ကျဆင်းလာနိုင်သည် ဟုသူယုံကြည်ခဲ့၍ဖြစ်သည်။

“ဆရာ့ဆွေးနွေးမှုထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးက Hissho ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ရုံးတက်ချိန် ဆင်းချိန် သတ်မှတ်မပေးဘဲ လွတ်လပ်စွာ နေစေတာပါပဲ။ ဒီ့အတွက် အလုပ်လုပ်ချိန်တွေ တိုလာတယ်။ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေ မြင့်တက်လာတယ်ဆိုတာကို သဘောအကျဆုံးပဲ”ဟုဆွေးနွေးပွဲကိုလာရောက် နား ထောင်သူကိုဖြိုးဝေဝင်းကပြောသည်။

ကိုဖိလစ်မောင် ၏ဖတ်ဘူးသောစာအုပ်များနှင့်အတွေ ့အကြံုအရဝန်ထမ်းများအား အဆင့် ၅ ဆင့်ခွဲ ခြား သတ်မှတ်ထားသည်။ ရန်လိုသည့်လူမျိုး အပျက်သဘောမြင့်သူ ငါဆိုသည့်အတ္တများနေသူ ငါ့တို ့ ( We are Great ) နှင့် ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်သူ ဟူ၍ဖြစ်သည်။

သုတနေသနစစ်တမ်းအရ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတွင် အတ္တများနေသူမှား၄၉ ရာခိုင်နှုန်း ငါ့တို ့ဟုစဉ်းစား သူက ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်သူမှာ ၂ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်။ သူ ့အအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စွန်းဦးတီထွင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ချင်သူများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အချက်သုံးချက် လုပ်ဆောင်ရန်ညွှန်ပြခဲ့သည်။

ထိုအချက် ၃ ချက်မှာ မိမိအလုပ်အားနှစ်ခိုက်မူ ့ရှိပါ စေ ( Pacsion ) ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါစေ ( Purpose ) နှင့်အမြတ်ရပါစေ( Profit ) တို ့ဖြစ်သည်။ ထို အချက် ၃ ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဦးဖိလစ်မောင်က အခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့သည်။

“ဆိုလိုတာက မိမိအလုပ်ကို နှစ်ခြိုက်မှုရှိရမယ်။ စိတ်မဝင်စားဘဲလုပ်နေရင်တော့ ဘာမှထူးလာမှ မဟုတ်ဘူး တိကျတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်။ ငွေကြေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ကိုယ်အောင်မြင်လာရင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လိုထောက်ပ့ံပေးမလဲဆိုတာမျိုး။ ဒါမှရှင်သန်ရတာ အဓိပ္ပါယ်ရှိမှာပေါ့။ ဒါကိုအခြေခံ ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံး Profitက အလိုလိုရလာမှာပါ…..။

ကိုယ်ဖိလစ်မောင်အောင်မြင်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ သူ ့၏ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပျော်ရွှင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ သူအနေဖြင့်လည်း လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ပုံစံဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပေ။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပုံစံဖြင့် သူလုပ်ငန်းအား ပုံဖော်သွားခဲ့သည်။

ထို ့အချက်သည် သူလုပ်ငန်း အောင်မြင်ရခြင်း၏ သော့ချက်ဖြစ်သည်။

စောကရင်

Ref : The Ladies News

Originally posted 2018-09-05 14:37:13.